Tujuan pendirian yayasan sepenuhnya berbeda dengan pendirian perusahaan. Yayasan berfokus pada sosial, agama, Pendidikan, dan kemanusiaan. Jika tujuan didirikannya perusahaan adalah  mencari profit maka yayasan merupakan badan legal non – profit.

Jasa Pendirian Yayasan yang Sesuai Undang – Undang

Pendirian yayasan mengacu pada UU No. 28 tahun 2004. Disebutkan bahwa yayasan merupakan badan hukum dengan pemisahan kekayaan antar pendiri dan yayasan serta tidak memiliki anggota. Meski demikian yayasan setidaknya memiliki tiga organ utama yaitu pembina, pengurus, dan pengawas.

Pembuatan akta oleh jasa pendirian yayasan seperti Legalyn didasarkan pada kesepakatan para pendiri yayasan atau bisa juga berdasarkan suatu surat wasiat. Legalyn akan melakukan proses pendirian yayasan Anda dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Apabila yayasan didirikan bersama orang asing maka bahasa dalam akta notaris diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Jumlah Kekayaan Awal Yayasan

Agar pendirian yayasan Anda disetujui setidaknya dana yang harus Anda siapkan sebagai kekayaan awal yayasan adalah Rp 10 juta atau senilai dengannya. Artinya kekayaan tersebut dapat pula berbentuk selain uang, contohnya tanah.

Selain kesepakatan antar pendiri, yayasan bisa didirikan berdasarkan surat wasiat terbuka. Pendirian yayasan dalam surat wasiat tersebut langsung menyebutkan ketentuan anggaran dasar yayasan. Pendirian yayasan hanya bisa dilakukan oleh pelaksana surat wasiat yang diperintahkan dalam surat wasiat.

Proses Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

Legalyn akan membantu Anda melakukan pengesahaan akta pendirian yayasan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan tersebut memerlukan surat permohonan dari pendiri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui notaris sebelum 10 hari sejak akta pendirian yayasan ditandatangani. Proses persetujuan pengesahan Akta Pendirian paling lambat dalam waktu 30 hari setelah permohonan terkumpul secara lengkap.

Pengumuman Badan Hukum Yayasan

Apabila kelengkapan berkas – berkas yayasan Anda disetujui, Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia akan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Anda bisa menunggu proses pengumuman tersebut dalam waktu 14 hari sejak akta tanggal pendirian disahkan. Pengumuman ini biasanya dikenakan biaya sesuai aturan pemerintah.

Legalyn akan membantu Anda melewati ketiga proses pendirian yayasan tersebut yaitu: pendirian, pengesahan, dan pengumuman. Tugas Anda hanya menunggu dengan tenang hingga yayasan Anda.